Företaget

Tjänster

Kontakt

Tjänster

 

Bohlins Träexport AB åtar sig allt som har med Din skogs skötsel att göra. Såsom gallring,

röjning, plantering och slutavverkning.

 

Vi samarbetar med lokala avverknings- och skogsvårdsentreprenörer och åkerier för att

kunna utföra uppdragen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

bohlinstraexport.se© 2007