Företaget

Tjänster

Kontakt

 

Bohlins Träexport AB startade den 1:a juli 2006 i ny regi.

 

Roger Jodensvi och Patrik Älgemon har slutat sina mångåriga anställningar på Stora Enso

och köpte Bohlins Träexport AB vars grundare Harry Bohlin började med virkeshandel

redan 1947. Curt-Göran och Inger Bohlin fortsatte att driva bolaget fram till 2006.

 

Roger och Patrik kommer att driva företaget med inriktning på hög servicegrad och åta sig

allt som har med Din skogs skötsel att göra. Såsom gallring, röjning, plantering och slutavverkning.

 

Vi kommer i möjligaste mån att använda lokala avverknings- och skogsvårdsentreprenörer

samt åkerier för att kunna utföra uppdragen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

 

Du är varmt välkommen som kund hos Bohlins Träexport AB.

bohlinstraexport.se© 2007